Kako da povećate popunjenost hotela za vreme sezonskog pada?

Kako da povećate popunjenost hotela za vreme sezonskog pada?

Velika potražnja i priliv gostiju doprinosi visokoj popunjenosti hotela, što karakteriše špicu sezone. Uticaj sezone može varirati, od vrha, preko stagnacije do značajnog pada. U slučaju pada sezone, izražena je borba za privlačenje gostiju i popunjenosti, pa hotelijeri moraju dobro da razumeju sezonski karakter kako bi optimizovali profitabilnost.

Priprema za nisku sezonu omogućava hotelijerima da adekvatno upravljaju troškovima i izbegnu nisku popunjenost i negativan novčani tok. Predviđanje perioda niske popunjenosti hotela je ključni korak. Primena proaktivnog pristupa omogućava menadžmentu da uspešno utvrdi razloge pada sezone, kontroliše troškove i učinak, kao i potencijalne inicijative za promenu niske popunjenosti.

Postoji mnogo načina da povećate popunjenost hotela tokom sezonskog pada. Sprovođenje marketinških aktivnosti ili isticanje prednosti koje vaš hotel nudi je odličan način da povećate direktne rezervacije. Evo nekoliko ideja koje će vam pomoći da počnete.

Programi lojalnosti

Programi lojalnosti su odličan način da povećate broj redovnih gostiju u hotelu. Prednost ovakvih programa je stvaranje veza i dugoročnih odnosa sa stalnim gostima.

Korišćenje recepcijskog sistema omogućava vam da prikupljate informacije o vašim gostima, koje se mogu koristiti za kreiranje e-mail liste. Sistem nagrađivanja kao što su popusti, bonusi, pogodnosti liste može privući više gostiju, dobar je za ponovljene rezervacije i stalan prihod. Pored toga, programi lojalnosti su dobar način za izgradnju identiteta brenda i prepoznatljivosti hotela.

Organizacija događaja

Jedan period u godini obično je rezervisan za poslovne događaje. Iznajmljivanje konferencijske sale, seminari i partnerstvo sa organizatorima mogu biti odličan način promocije hotela, a zbog pada sezone i povećanog broja rezervacija. Lokalne događaje, manifestacije, festivale možete iskoristiti i kao marketinšku priliku za privlačenje novih gostiju.

Druga ideja je da se organizuju promocije u vidu popusta za lokalne manifestacije, bilo da su u pitanju sajmovi, koncerti, festivali ili koncerti, što može rezultirati povećanim brojem rezervacija.

Politika popusta

Ljudi uglavnom vole popuste, a popusti se prave i van sezone. Usvajanje politike popusta sigurno će privući više gostiju u hotel. Postoji mnogo načina promocije koji će povećati vaše rezervacije u niskoj sezoni.

Moguće je odobravanje popusta ciljnoj grupi (npr. grupa, student..), kao i promocije za duži boravak u hotelu ili popusta u nekom od lokalnih restorana. Aktivnosti na društvenim mrežama su dobar vid komunikacije sa potencijalnim gostima, pa je povezivanje uz popuste siguran put do veće popunjenosti hotela.

Odredite cenu

Pad sezone sa sobom nosi i malu popunjenost, zbog čega se hotelijeri najčešće odlučuju da snize cenu do te mere da privuku goste.

Svaki hotel ima svoje ciljne goste koje je lako odrediti tokom špice sezone. U tom slučaju, prilikom određivanja vansezonske cene, važno je pažljivo segmentirati svoju ciljnu grupu, što u kombinaciji sa drugim trendovima, kao što su potrebe i ponašanje gostiju, služi kao osnova za njeno bliže plasiranje.

Cene treba da budu dovoljno niske da budu atraktivne i privlačne i dovoljno visoke da pokriju troškove.

Ulaganje u hotelski softver

Za povećanje broja rezervacija potreban je hotelski softver koji značajno olakšava proces privlačenja gostiju u hotel. Već smo naveli Recepcijski sistem kao glavni sistem za kontrolu rezervacija, informacije o prijavljivanju i odjavi gostiju, rasporedu soba, kontroli cena i dostupnosti. Pored sistema za upravljanje nekretninama, dva ključna softvera za povećanje prodaje i prihoda su Booking Engine i Channel Manager.

Sistem onlajn rezervacija ili Booking Engine je sistem za direktne rezervacije, bez provizije, koji omogućava sinhronizaciju ne samo sa sajtom hotela, već i sa Fejsbuk stranicom. Integracija Channel Manager-a sa Recepcijskim sistemom je jedan od najboljih alata za povećanje prodaje hotelskih soba, koji omogućava da svi OTA (Online Travel Agenci) kanali budu na jednom mestu.

Related Posts