Top 5 Channel-Manager-Systeme

Top 5 Channel-Manager-Systeme

Šta predstavlja Channel-Manager?

Channel Manager predstavlja alat koji omogućava hotelijerima i izdavaocima smeštaja oglašavanje svojih smeštajnih jedinica na više kanala (Booking.com, Airbnb, TripAdvisor, Expedia ich drugi) istovremeno. Sistem je dizajniran tako da spreči pojavu prebukiranja, grešaka u rezervacijama, štedi vreme, novac, povećava globalnu vidljivost brenda.

Channel Manager se sastoji iz jedne kontrolne table koja prikazuje vidljivost i dostupnost, bez potrebe za prisustvom na svakom pojediničnom kanalu. Automatizacijom poslovanja, hoteli su u mogućnosti da uz pomoć Channel Managera beleže i prate sve podatke o rezervacijama.

Zašto je Channel Manager potreban za poslovanje hotela?

Prisutnost Channel Managera sistema u vašem smeštaju znatno olakšava poslovanje jer uz pomoć jedne centralne table imate bolji pregled o dostupnosti i cenama, sprečava rutinske greške, daje detaljne izveštaje o svakom pojedinačnom kanalu. Osim toga, instaliranjem Channel Manager Systema u vaš objekat olakšava obavljanje brojnih zadataka, što posledično dovodi do većeg broja rezervacija i prihoda.

Detaljnije o Channel Manager Systemu, šta predstaavlja, kako pomaže objektima u poslovanju i koji su benefiti čitajte na: https://otasync.me/blog/hotel-channel-manager-system/

Top 5 Channel-Manager-System

Siteminder 

Prema Hotel Tech Reportu, Siteminder se nalazi na prvom mestu u kategoriji Channel Managera. Sistem omogućava sinhronizaciju na preko 350 kanala distribucije kao što su Booking.com, Airbnb, TripAdvisor und brojni dugi. Obezbeđuje dvofaktorsku integraciju i konekciju sa PMS-om. Štedi vreme i daje detaljne izveštaje što olakšava upravljanje rezervacijama. Omogućen je besplatni probni period, a nakon isteka istog cena samo Channel Managera kreće se od 56e mesečno.

OTA Sync

OTA Sync Channel-Manager-Modell omogućava sertifikovanu dvosmernu vezu koja obezbeđuje sinhornizaciju na svim kanalima istovremeno. Sprečava pojavu overbookinga i usešno se integriše sa PMS-om i sistemom za rezervacije. Sistem je zasnovan na cloud tehnologiji što olakšava pristup u bilo koje vreme i sa bilo koje loakcije i pogodan je za smeštaje bilo koje veličine. Channel Manager prilagođen je i mobilnoj verziji sa fantastičnim dizajnom koja obezbeđuje upravljanje poslovanjem u pokretu. Pored toga, sistem je preveden na 13 jezika, štedi vreme, jednostavan je za korišćenje a omogućena je beplatna probna verzija u periodu od 14 dana. Nakon isteka probnog perioda, cena celokupnog paketa softvera (PMS, Booking Engine i Channel Manager) se kreće već od 18e mesečno.

MeineZuordnung

MeineZuordnung je sastavni deo kompanije Cloudbed (Cloudbed Channel Manager) koji obezbeđuje dvofaktorsku integraciju, sprečava pojavu grešaka u rezervacijama i jednostavan je za korišćenje. Ovaj sistem je namenjem pre svega hostelima i smeštajima srednje veličine, zasnovan je na cloud tehnologiji. Olakšava smeštajima upravljanje kanalima prodaje na kojima oglašavaju svoje smeštaje jedinice. MyAllocator obezbeđuje probni Zeitraum, a cena samo Channel Managera se kreće od 19e mesečno.

STAH

STAH Channel Manager nudi Max Channel Manager koji omogućava povezivanje sa preko 200 OTA (Over Travel Agency) kanala. Poseduje analitiku za lakše upravljanje, optimizovano je za mobilne uređaje, pogodna je za smeštaje različitih veličina i uspešno se integriše sa Property Management Systemom. STAAH Channel Manager nudi alatku za praćenje konkurencije (RateSTalk) u jednoj tabeli sa grafičkim podacima.

Oktorate

Oktorate Channel Manager omogućava povezivanje na preko 110 kanala distribucije, zasnovano na cloud tehnologiji. Karakterističan za smeštaje i veće i manje veličine, sprečava pojavu overbookinga, uspešno je integrisan sa Property Management System. Neke od značajnih karakteristika prema Hotel Tech Reportu su: automatsko izveštavanje, optimizacija za mobilne uređaje, e-poruke pre i nakon boravka, automatizovane recenzije. Mesečna pretplata Beträge manje von 500 $.

 

 

 

 

 

Verwandte Artikel