Kako smanjiti operativne troškove hotela

Kako smanjiti operativne troškove hotela

S obzirom na to da je ugostiteljstvo sektor s vrlo jakom konkurencijom, zadatak svakog hotelijera je u potpunosti ispuniti očekivanja i osigurati zadovoljstvo gosta. Postizanje usluge najviše kvalitete može biti izazov za kontrolu operativnih troškova.

Troškovi poslovanja su troškovi koji se odnose na svakodnevno poslovanje i značajan su aspekt računa dobiti i gubitka. Tri ključna operativna troška vođenja hotela su:

  • Rad košta
  • Troškovi komunalnih usluga
  • Troškovi održavanja

Uvid u troškove poslovanja daje menadžerima jasniju sliku koliko se troši na vođenje hotela.

Povećanje dobiti je cilj menadžmenta koji se može ostvariti povećanjem prihoda ili smanjenjem troškova.

Rast troškova poslovanja utječe na financijski rezultat, stoga je upravljanje troškovima važno za dugoročno poslovanje. S druge strane, pretjerano smanjenje ovih troškova može smanjiti produktivnost i naštetiti financijskom rezultatu. Stoga je uspostava proaktivnog pristupa kontroli operativnih troškova ključna za uspjeh hotela, jer optimizacija tih troškova donosi veće prihode.

U nastavku vas vodimo kroz načine kako ih smanjiti.

1. Upravljanje i obuka zaposlenika

Polovica operativnih troškova su troškovi rada. Važno je predvidjeti potreban broj djelatnika za obavljanje određenog posla i njihov raspored, jer nedovoljan broj zaposlenika može rezultirati većim nezadovoljstvom gostiju i zaposlenika.

Osim toga, ulaganjem u obuku zaposlenika povećava se razina kvalitete usluge i sprječavaju zastoji u poslovanju koji mogu uzrokovati veće troškove. Hotelijeri bi trebali osposobljavati zaposlenike za obavljanje raznih poslova, jer bi u nedostatku zaposlenika postojeći kadar mogao preuzeti posao bez dodatnih troškova zapošljavanja novog osoblja.

Smanjenjem prometa smanjuju se troškovi rada, stoga je osim zadovoljnih gostiju važno imati i zadovoljne zaposlenike.

2. Smanjenje komunalnih troškova i troškova održavanja

Komunalni troškovi čine oko 6% operativnih troškova. Jedan od načina da se smanje troškovi režija je ugradnja LED rasvjete i korištenje senzora pokreta, koji su energetski učinkovitiji i dugotrajniji.

Usmjerenost na ekološku prihvatljivost i održivost, kao što je poticanje ponovne uporabe ručnika, smanjuje te troškove.

Kvarovi su česta pojava u hotelu, a ako se gosti jave s takvim problemom, to će značajno smanjiti njihovo zadovoljstvo. Zato je važno vršiti svakodnevne provjere kvarova, što će smanjiti troškove održavanja i osigurati zadovoljstvo gostiju.

3. Implementacija softvera

Automatizacija je izvrstan način optimizacije operativnih troškova i postizanja učinkovitosti.

Korištenje Sustav upravljanja imovinom – PMS omogućuje jasno praćenje vašeg stanja u hotelu u svakom trenutku, prikupljanje informacija o gostima, rezervacijama.

Prednost se ogleda u uštedi vremena i oslobađanju od administrativnih poslova, tako da se hotelijeri mogu u potpunosti posvetiti postizanju zadovoljstva gostiju i obavljanju glavnih aktivnosti. Povezivanjem sustava upravljanja nekretninama s Upravitelj kanala, značajno doprinosi unapređenju poslovanja.


								
Povezivati ​​se Pošta
indeks