Novi model e-fiskalizacije

Novi model e-fiskalizacije

Što predstavlja novi model fiskalizacije?

Novi Zakon o fiskalizaciji predviđa izdavanje fiskalnih računa u cilju učinkovitije kontrole i bolje naplate poreza. Novi model nastupio je 1. studenog 2021. godine, a predviđeni rok prelaska svih obveznika je do 30. travnja 2022. godine. Razlog prelaksa na novi model je neprimjenjivost Zakona o fiskalizaciji donet 2005. godine, s obzirom na to da je tehnologija do danas značajno uznapredovala.

Sustav fiskalizacije podrazumijeva evidenciju robe, usluga i prmljenih avansa za promet na malo putem elektroničkih fiskalnih uređaja putem kojih je obveznik fiskalizacije dužan izdati fiskalni račun s QR kodom. Kao obveznik fiskalizacije javlja se svako lice koje vrši promet na malo i prodaje robu fizičkim i pravnim licima. Od elektroničkih fiskalnih uređaja mogu se naći pored kase, tableta i računala.

Novi način fiskalizacije podrazumijeva izdavanje računa putem elektroničkih fiskalnih uređaja, što znači da će za svaki izdati fiskalni račun u trenutku nastanka on biti prenesen u Poreskoj upravi, koja će imati uvid u svaki izdatom računu. Prilikom prelaska na novi način fiskalizacije, stari uređaji gube na značaju i prestaju sa funkcioniranjem, bez obveze vršenja defiskalizacije.

Postupak fiskalizacije

  • Svaki obveznik fiskalizacije dužan je da Poreskoj upravi dostavi podatke o poslovnim jedinicama u kojima će se koristiti fiskalni uređaj. Potrebno je prijaviti svaki poslovni prostor i prostor odvojeno, u cilju popunjavanja prijava generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora koji će dostaviti Poreskoj upravi elektronskim putem. Ukoliko dođe do nekih promjena podataka, obveznik je dužan dostaviti podatke najkasnije 24h prije nastanka promjene, odnosno 24h nakon nastanka promjene, ukoliko je došlo do nepredviđenih okolnosti, nastalih neovisno o volji obveznika.
  • Obveznik dobiva Uputstvo za fiskalizaciju, koji se nalazi na elektroničkom servisu ePorezi.
  • Putem elektroničkog servisa obveznik se prijavljuje za izradu sigurnosnog elementa. Bezbednosni element javlja se u dvije forme (hardverske ili softverske komponente), koje biraju obveznik ovisno o uređaju koji će se koristiti. Bezbednosni element važan je za izdavanje računa i personaliziran je za svakog obveznika (sadrži digitalni potpis i lozinku za povezivanje sa Sustavom za upravljanje fiskalizacijom) i svaku prijavljenu prostoriju.
  • Četvrti korak podrazumijeva preuzimanje sigurnosnog elementa. Obveznik dobiva obavijest o izrađenom elementu koji se može preuzeti.
  • Nakon preuzimanja sigurnosnog elementa i povezivanja s fiskalnim uređajima, završava se proces e-fiskalizacije.

sistem OTA Sync podržava novi model fiskalizacije i uspješno je integriran. Olakšajte i automatizirajte komunikaciju s digitalnim fiskalnim kasama.

Za ESIR certifikaciju OTA Sync detaljnije informacije o softveru možete pronaći na:

Pogodnosti nove e-fiskalizacije

Dosadašnji model fiskalizacije smatra se zastarelim. Prelaskom na novi model sprječavaju se mogućnosti za manipulacije i nelegalan promet. Poboljšava se kontrola i naplata poreza, a za obvezničke fiskalizacije smanjuju se operativni troškovi, pojednostavljuju se evidencije, veća i kvalitetnija baza podataka, nema obvezne defiskalizacije i godišnje održavanje fiskalnih uređaja.

Osim toga, država daje subvencije za sve obveznike fiskalizacije koje se ogledaju u financijskoj pomoći od:

  • 100€ za svaki prijavljeni poslovni prostor (za postojeće i nove obveznike)
  • 100€ za svaku prijavljenu fiskalnu kasu (za postojeće obveznike), odnosno 100€ za jedan fiskalni uređaj za svaki prijavljen prostor (za nove obveznike).

Za detaljnija uputstva o procesu fiskalizacije, posjetite stranicu: Budi eFiskalizovan.

Povezivati ​​se Pošta