Top 5 Channel Manager Sistem

Top 5 Channel Manager Sistem

Šta predstavlja Channel Manager?

Channel Manager predstavlja alat koji omogućava hotelijerima și izdavaocima smeštaja oglašavanje svojih smeštajnih jedinica na više kanala (Booking.com, Airbnb, TripAdvisor, Expedia i drugi) istovremeno. Sistem je dizajniran tako da spreči pojavu prebukiranja, grešaka u rezervacijama, štedi vreme, novac, povećava globalnu vidljivost brenda.

Channel Manager se sastoji iz jedne kontrolne table koja prikazuje vidljivost i dostupnost, bez potrebe za prisustvom na svakom pojediničnom kanalu. Automatizacijom poslovanja, hoteli su u mogućnosti da uz pomoć Channel Managera beleže i prate sve podatke o rezervacijama.

Vă rugăm să vă adresați Channel Manager potreban za postlovanje hotel?

Prisutnost Channel Managera sistema u vašem smeštaju znatno olakšava poslovanje jer uz pomoć jedne centralne table imate bolji pregled o dostupnosti i cenama, sprečava rutinske greške, daje detaljne izveštaje o svakom pojedinačnom kanalu. Osim toga, instaliranjem Channel Manager Systema u vaš objekat olakšava obavljanje brojnih zadataka, što posledično dovodi do većeg broja rezervacija i prihoda.

Detalii despre Channel Manager Systemu, šta predstaavlja, kako pomaže objektima u poslovanju and koji your benefits čitajte na: https://otasync.me/blog/hotel-channel-manager-system/

Top 5 sisteme de gestionare a canalelor

SiteMinder 

Prema Hotel Tech Reportu, SiteMinder se nalazi na prvom mestu u kategorija Channel Managera. Sistem omogućava sinhronizaciju na preko 350 canale de distribuție pe Booking.com, Airbnb, TripAdvisor și brojni dugi. Obezbeđuje dvofaktorsku integraciju i konekciju sa PMS-om. Štedi vreme i daje detaljne izveštaje što olakšava upravljanje rezervacijama. Omogućen je besplatni probni period, a nakon isteka istog cena samo Channel Managera kreće se od 56e mesečno.

OTA Sync

OTA Sync Channel Manager model omogućava sertifikovanu dvosmernu vezu koja obezbeđuje sinhornizaciju na svim kanalima istovremeno. Sprečava pojavu overbookinga i usešno se integriše sa PMS-om i sistemom za rezervacije. Sistem je zasnovan na cloud tehnologiji što olakšava pristup u bilo koje vreme i sa bilo koje loakcije i pogodan je za smeštaje bilo koje veličine. Channel Manager prilagođen je i mobilnoj verziji sa fantastičnim dizajnom koja obezbeđuje upravljanje poslovanjem u pokretu. Pored toga, sistem je preveden na 13 jezika, štedi vreme, jednostavan je za korišćenje a omogućena je beplatna probna verzija u period od 14 dana. Nakon isteka probnog perioda, cena celokupnog paketa softvera (PMS, Motor de rezervări și Manager de canal) se kreće već od 18e mesečno.

MyAllocator

MyAllocator je sastavni deo kompanije Cloudbed (Cloudbed Channel Manager) koji obezbeđuje dvofaktorsku integraciju, sprečava pojavu grešaka u rezervacijama i jednostavan je za korišćenje. Ovaj sistem je namenjem pre svega hostelima și smeštajima srednje veličine, zasnovan je na cloud tehnologiji. Olakšava smeštajima upravljanje kanalima prodaje na kojima oglašavaju svoje smeštaje jedinice. MyAllocator obezbeđuje probni period, a cena samo Channel Managera se kreće od 19e mesečno.

STAAH

STAAH Channel Manager nudi Max Channel Manager koji omogućava povezivanje sa preko 200 canale OTA (Over Travel Agency). Poseduje analitiku za lakše upravljanje, optimizovano je za mobilne uređaje, pogodna je za smeštaje različitih veličina i uspešno se integriše sa Property Management Systemom. STAAH Channel Manager nudi alatku za praćenje konkurencije (RateSTalk) u jednoj tabeli sa grafičkim podacima.

octorat

octorat Channel Manager omogućava povezivanje na preko 110 kanala distribucije, zasnovano na cloud tehnologiji. Karakterističan za smeštaje i veće i many veličine, sprečava pojavu overbookinga, uspešno je integrisan sa Property Management System. Neke od značajnih caracteristica prema Hotel Tech Reportu: automatsko izveštavanje, optimizacija za mobilne uređaje, e-poruke pre i nakon boravka, automatizovane reviewije. Mesečna pretplata sume mancare de 500$.

 

 

 

 

 

postări asemănatoare