Новая модель электронной фискализации

Новая модель электронной фискализации

Шта представляет новую модель fiskalizacije?

Новый закон о фискализации предвидя выпускание фискальных расчетов у силю эфикасний контроль и болье наплате пореза. Новая модель наступила 1 ноября 2021 года, а была представлена ​​рок преласка свих обвезника 30 апреля 2022 года. Razlog prelaksa na novi model je neprimenljvost Zakona o fiskalizaciji donet 2005. godine, s obzirom na to da je tehnologija do danas značajno uznapredovala.

Sistem fiskalizacije podrazumeva evidenciju robe, usluga i prmljenih avansa za promet на мало пути электронных фискальных uređaja putem kojih je obveznik fiskalizacije dužan da izda fiskalni račun sa QR kodom. Kao obveznik fiskalizacije javlja se svako lice koje vrši promet na malo i prodaje robu fizičkim i pravnim licima. Od elektronskih fiskalnih uređaja mogu se naći pored kase, таблетка I računar.

Нови начин фискализация подразумева издаванье рачуна пути электронных фискальных уреджайа, что значи да че за сваки издати фискальни рачун у моменту настанка на бити пренесен Пореской управы, коя че имати увидиз о сваком. Prilikom prelaska na novi način fiskalizacije, stari uređaji gube na značaju i prestaju sa funkcionisanjem, bez obaveze vršenja defiskalizacije.

Поступак фискализации

  • Svaki obveznik fiskalizacije dužan je da Poreskoj upravi dostavi podatke o poslovnim jedinicama u kojima će koristiti fiskalni uređaj. Потребно je prijaviti svaki poslovni prostor i prostoriju odvojeno, u cilju popunjavanja prijave генерисаня единствоне ознаке пословног простора koji će dostaviti Пореской управления электронным путем. Ukoliko dođe do nekih promena podataka, obveznik je dužan da dostavi podatke najkasnije 24h pre nastanka promene, odnosno 24h nakon nastanka promene, ukoliko je došlo do nepredviđenih okolnosti, nastalih nezavisno od volje obveznika.
  • Обвезник добия Упутство за фискализацию, коди се налази на электронном сервисе еПорези.
  • Путь электронного сервиса обвезник се привозит за границу безбедног элемента. Bezbednosni element javlja se u dve forme (hardverske или softverske komponente), koje bira obveznik u zavisnosti od uređaja koji će koristiti. Bezbednosni element je važan za izdavanje računa i personalizovan je za svakog obveznika (sadrži digitalni potpis i lozinku za povezivanje sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom) i svaku prijavljenu prostoryju.
  • Četvrti korak podrazumeva preuzimanje bezbednosnog elementa. Obveznik dobija obaveštenje o izrađenom elementu, koji može preuzeti.
  • Nakon preuzimanja bezbednosnog elementa i povezivanja sa fiskalnim uređajem, proces e-fiskalizacije se završava.

Система OTA Sync podržava nov model fiskalizacije i uspešno je integrisan. Установите и автоматизируйте связь с цифровым фискальным касама.

За ЭСИР сертификацию OTA Sync программное обеспечение подробной информации может быть продано на:

Преимущества новой электронной фискализации

Dosadašnji модель fiskalizacije smatra se zastarelim. Prelaskom на новую модель sprečavaju se mogućnosti za manipulacije i nelegalan promet. Poboljšava se controla i naplata preza, a za obveznike fiskalizacije smanjuju se operativni troškovi, pojednostavljuju se evidencije, veća и kvalitetnija baza podataka, nema obavezne defiskalizacije i godišnje održavanje održavanje fiskalnih uređaja.

Osim toga, država obezbeđuje subvencije za sve obveznike fiskalizacije koje se ogledaju u finansijskoy od:

  • 100€ за сваки принесены пословни простор (за постоянку и новье обвезнике)
  • 100€ за сваку приявлену фискальну касу (за Почтовое обвезнике), osnosno 100€ za jedan fiskalni uređaj za svaki prijavljen prostor (za нове обвезнике).

За детализацией упутства или процедуры фискализации, посетите сайт: Буди еФискализован.

Похожие сообщения