Airbnb rregullon opsionin për qiratë mujore

Airbnb rregullon opsionin për qiratë mujore

Kompania, e konsideruar si një nga liderët në inovacionin për rezervimet afatshkurtra, është një nga kompanitë më të prekura nga kriza në industrinë e turizmit për shkak të Covid19 koronavirus. Për shkak të ndryshimeve në treg, Airbnb po bën ndryshime në modelin e saj të biznesit duke përshtatur faqen e saj për mysafirët që duan të marrin me qira një apartament në baza mujore.

Shefi ekzekutiv i kompanisë, Brian Cesky, e bëri publik planin, vetëm disa ditë pasi u publikua informacioni se platforma ishte në gjendje të mblidhte 1 miliard dollarë të tjerë. Ky veprim ishte vendimtar për ta për të ulur presionin për shkak të numrit të madh të rezervimeve të anuluara.

Platforma gjithashtu përballet me probleme për shkak të kërkesave nga autoritetet lokale në disa vende, si në Mbretërinë e Bashkuar, ku pronarët e akomodimit pritet të mbyllin kalendarët e tyre deri në fund të krizës.

Kompania supozon se tregu do të kthehet në mbetje më të gjata në periudhën e ardhshme. Sipas raporteve të tyre, një në shtatë rezervime aktualisht janë afatgjatë. Rezervimi më i gjatë që faqja ka pasur deri më tani është mbi 700 ditë.

Mbi 80% e pronarëve dhe menaxherëve të akomodimit në këtë platformë aktualisht pranojnë rezervime afatgjata dhe lejojnë zbritje për rezervime që zgjasin 30+ ditë.

Në planin afatgjatë, kompanitë e menaxhimit të pasurive të paluajtshme besojnë se kjo nuk është një risi dhe është thjesht një kthim në mënyrën tradicionale të marrjes me qira të pasurive të paluajtshme. Se si ky vendim do të ndikojë në statusin e Airbnb në vendet ku pronarët e akomodimit japin me qira pronat e tyre, mbetet për t'u parë në periudhën e ardhshme.

Naš savet ostaje da u skladu sa neizvešnošću, prilagodite svoju otkaznu politiku da bude fleksibilnija, da omogućite popuste gostima koji planiraju duže ostanke i da dodatne naknade (npr.

Postimet e ngjashme