Pse është kaq i rëndësishëm komunikimi me mysafirët?

Pse është kaq i rëndësishëm komunikimi me mysafirët?

Komunikimi është vendimtar për industrinë e hotelerisë, kështu që marrëdhënia me mysafirët është jashtëzakonisht e rëndësishme për zhvillimin dhe përmirësimin e markës së hotelit. Strategjia e vendosur në mënyrë adekuate është e rëndësishme për përcjelljen e përvojës së klientëve, sepse reagimet pozitive, dëgjimi me kujdes i dëshirave dhe nevojave të tyre është i rëndësishëm për krijimin e besnikërisë së tyre ndaj hotelit. Krijimi i besnikërisë kontribuon gjithashtu në rezervime më të larta, rritje të të ardhurave nga biznesi dhe hoteli.

Stafi i hotelit duhet të zhvillojë komunikim të personalizuar me mysafirët e tyre në mënyrë që të krijojë një përvojë pozitive ndaj klientit. Mysafirët presin një përvojë unike, rezervime të shpejta, të lehta dhe siguri, dhe teknologjia e hoteleve lehtëson biznesin dhe aktivitetet e përditshme.

Pse komunikimi është i rëndësishëm për biznesin e hotelerisë është paraqitur më poshtë.

Komunikimi efektiv kryesisht nënkupton dëgjimin e mendimeve dhe ideve të punonjësve të saj. Stafi i hotelit është në komunikim sa më të drejtpërdrejtë me të ftuarit, ndaj mund të ndikojë në përmirësimin e shërbimeve. Kur punonjësit kanë reagime të mira nga eprorët dhe kur opinioni i tyre respektohet, punonjësit do të ndihen të angazhuar, produktiv dhe të rëndësishëm.

Punonjësit duhet të dinë të komunikojnë me të ftuarit sepse, në rast ankesash të mundshme nga të ftuarit, ata duhet ta zgjidhin problemin në mënyrë paqësore. Gjuha e trupit të punonjësve flet për mënyrën e komunikimit me të ftuarit. Stafi duhet të jetë i sjellshëm dhe i buzëqeshur ndaj të ftuarve, në mënyrë që t'u bëjë të ditur se po dëgjojnë plotësisht kërkesat e tyre. Prandaj, trajnimi i punonjësve është shumë i rëndësishëm për përvetësimin e aftësive komunikuese.

Duke qenë se qëllimi është përshtatja e plotë me mysafirin, i takon stafit të hotelit të bëjë çdo përpjekje për të dëgjuar nevojat dhe për të marrë informacionin e nevojshëm përpara mbërritjes së tyre. Lloje të ndryshme të ftuarish kanë nevojë për informacione të ndryshme. Për shembull, nëse kemi udhëtarë biznesi që kalojnë pjesën më të madhe të kohës në takime biznesi, stafi i hotelit mund t'u japë atyre një rekomandim për restorantet dhe kafenetë lokale dhe kështu t'ua bëjë shumë më të lehtë. Për më tepër, zhvillimi i teknologjisë hoteliere ka lehtësuar shumë marrjen e informacionit të nevojshëm për të vendosur një komunikim të mirë dhe për të eliminuar përvojat e këqija.

Rrjetet sociale janë gjithashtu një mjet i mirë për të krijuar një komunikim më të ngushtë dhe më të mirë. Nëpërmjet Facebook, Instagram, Messenger dhe aplikacioneve të tjera, të ftuarit sot i marrin të gjitha informacionet më shpejt. Ofrimi i përmbajtjes dhe përgjigjeve autentike përmirëson përvojën e mysafirëve. Me zhvillimin e internetit dhe rritjen e komunikimit përmes rrjeteve sociale, njerëzit kanë kaluar nga metodat tradicionale në një mënyrë komunikimi më moderne. Në vend të telefonit dhe postës elektronike, hotelet duhet të kenë një platformë për menaxhimin dhe shkëmbimin e mesazheve. Automatizimi i mesazheve shkurton ndjeshëm kohën e përgjigjes.

Duke pasur parasysh faktin se një numër i madh i të ftuarve janë nga vende të ndryshme që nuk flasin gjuhën vendase, vendosja e një komunikimi më efikas është më e vështirë. Detyra e hotelit është të sigurojë që mekanizmi i rezervimit dhe faqja e internetit të hotelit të jenë shumëgjuhëshe, gjë që do të zvogëlojë gjithashtu numrin e mundshëm të pyetjeve dhe shqetësimeve që kanë mysafirët.

Komunikimi i suksesshëm me mysafirët ndikon edhe në arritjen e suksesit afatgjatë. Kënaqësia dhe kënaqësia më e madhe e mysafirëve do të çojë në biznes më të mirë dhe më shumë rezervime.

Postimet e ngjashme