Top 5 Menaxher i Kanaleve Sistema

Top 5 Menaxher i Kanaleve Sistema

Šta predstavlja Menaxher i Kanalit?

Menaxher i kanalit predstavlja alat koji omogućava hotelijerima i izdavaocima smeštaja oglašavanje svojih smeštajnih jedinica na više kanala (Booking.com, Airbnb, TripAdvisor, Expedia i drogës) istovremeno. Sistem je dizajniran tako da spreči pojavu prebukiranja, grešaka u rezervacijama, štedi vreme, novac, povećava globalnu vidljivost brenda.

Menaxher i kanalit është vetëm një tavolinë e kontrolluar, e cila është e hapur për vidljivost dhe dostupnost, por edhe për kanalet e komunikimit. Automatizacijom poslovanja, hoteli su u mogućnosti da uz pomoć Channel Managera beleže i prate sve podatke o rezervacijama.

Zašto je Menaxher Channel potreban za poslovanje hotela?

Prisutnost Channel Managera sistema u vašem smeštaju znatno olakšava poslovanje jer uz pomoć jedne centralne table imate bolji pregled o dostupnosti i cenama, sprečava rutinske greške, daje detaljne izveštaje o svakom pojedinačnom kanal. Osim toga, instaluar Menaxher i Kanalit Systema u vaš objekat olakšava obavljanje brojnih zadataka, što posledično dovodi do većeg broja rezervacija i prihoda.

Detaljnije o Channel Manager Systemu, šta predstaavlja, si pomaže objektima u poslovanju i koji su benefiti čitajte na: https://otasync.me/blog/hotel-channel-manager-system/

Top 5 Sistemi i menaxherit të kanaleve

SiteMinder 

Prema Hotel Tech Reportu, SiteMinder se nalazi na prvom mestu dhe kategoriji Channel Managera. Sistem omogućava sinhronizaciju na preko 350 kanale distribucije kao što su Booking.com, Airbnb, TripAdvisor dhe brojni dugi. Obezbeđuje dvofaktorsku integraciju i konekciju sa PMS-om. Štedi vreme i daje detaljne izveštaje što olakšava upravljanje rezervacijama. Omogućen je besplatni probni period, a nakon isteka istog cena samo Channel Manager kreće se od 56e mesečno.

OTA Sync

OTA Sync Model Manager Channel omogućava sertifikovanu dvosmernu vezu koja obezbeđuje sinhornizaciju na svim kanalima istovremeno. Prečava pojavu overbookinga i usešno se integriše sa PMS-om i sistemom za rezervacije. Sistem je zasnovan na cloud tehnologiji što olakšava pristup u bilo koje vreme i sa bilo koje loakcije dhe pogodan je za smeštaje bilo koje veličine. Menaxher i kanalit prilagođen je i mobilnoj verziji sa fantastičnim dizajnom koja obezbeđuje upravljanje poslovanjem u pokretu. Pored toga, sistem je preveden na 13 jezika, štedi vreme, jednostavan je za korišćenje a omogućena je beplatna probna verzija u periodu od 14 dana. Nakon isteka probnog perioda, cena celokupnog paketa softvera (PMS, Booking Engine i Channel Manager) se kreće već od 18e mesečno.

MyAlocator

MyAlocator je sastavni deo kompanije Cloudbed (Menaxheri i kanalit të resë) koji obezbeđuje dvofaktorsku integraciju, sprečava pojavu grešaka u rezervacijama dhe jednostavan je za korišćenje. Ovaj sistem je namenjem pre svega hostelima dhe smeštajima srednje veličine, zasnovan je na cloud tehnologiji. Olakšava smeštajima upravljanje kanalima prodaje na kojima oglašavaju svoje smeštaje jedinice. MyAllocator obezbeđuje probni period, a cena samo Channel Manager se kreće od 19e mesečno.

STAAH

STAAH Menaxher i kanalit nudi Max Channel Manager koji omogućava povezivanje sa preko 200 OTA (Over Travel Agency) kanal. Poseduje analitike për lakše upravljanje, optimizovano je za mobilne uređaje, pogodna je za smeštaje različitih veličina dhe uspešno se Integriše and Property Management Systemom. Menaxher i kanalit STAAH nudi alatku za praćenje konkurencije (RateSTalk) u jednoj tabeli sa grafičkim podacima.

Oktorat

Oktorat Menaxher i kanalit omogućava povezivanje na preko 110 kanala distribucije, zasnovano na cloud tehnologiji. Karakteristika për smeštaje dhe veće dhe manje veličine, sprečava pojavu overbookinga, uspešno je Integrisan and Property Management System. Neke od značajnih karakteristika prema Hotel Tech Reportu su: automatsko izveštavanje, optimizacija za mobilne uređaje, e-poruke pre i nakon boravka, automatizovane recenzije. Mesečna pretplata shumat shumë prej 500$.

 

 

 

 

 

Postimet e ngjashme