Info Biznesi

Informacioni i njësive

Regjistroni një llogari të re


Verifikoni Emailin tuaj

Nuk keni marrë një email? Ju lutemi kontrolloni dosjet SPAM ose TË GJITHA MESAGES? Ridërgo

Hyrja e personalizuar


Emri i llojit të njësisë I kopjuar Ndrysho Heq
Duhet të shtoni të paktën një njësi!0 € TARKIM DERI 13 Shkurt

Pasi të përfundojë prova juaj, do të tarifoheni duke filluar nga data 13. Mund ta anuloni gjithmonë përpara kësaj.

Ju lutemi zgjidhni planin tuaj të dëshiruar nëse vendosni të vazhdoni më pas. Anulim falas në çdo kohë.

Vjetor

Paguani për një vit të plotë, kurseni 20%

20% Discount

/m

Muaj 6

Paguani për 6 muaj, kurseni 15%

15% Discount

/m

Muaj 3

Paguani për 3 muaj, kurseni 10%

10% Discount

/m

Mujor

Paguani çdo muaj, anuloni në çdo kohë

/m

Për informacion më të detajuar, ju lutemi vizitoni faqen tonë Faqja e çmimeve.